Tapahtumat

08.10.2019

Työpaja: Sinisen talouden kestäviä tulevaisuuspolkuja hahmottelemassa

Perjantaina 1.11.2019 klo 9.00-12.30 (kahvitus 8.30)
Meeting Park Forum
Forum, Mannerheimintie 20 B, 00100 Helsinki
Marski 1

 

BlueAdapt-hankkeessa tehdään monitieteistä ja ratkaisukeskeistä tutkimusta kestävän sinisen talouden kasvumahdollisuuksista. Vuosi sitten lokakuussa 2018 BlueAdapt järjesti sidosryhmätyöpajan sinisen talouden toimijoiden haasteiden tunnistamiseksi.

Tässä työpajassa esittelemme keskustelun syötteeksi mahdollisuuksia kasvulle ja kuviteltavissa olevia tulevaisuuspolkuja sinisen talouden kestävään kasvuun. Työpajassa käsittelemme kolmea tärkeäksi tunnistettua eri sinisen talouden teemaa ja pohdimme niiden tulevaisuuspolkuja ja ratkaisuja.

Kalankasvatuksen keskeisenä haasteena on sinisen kasvun sekä vesien- ja merenhoidon ympäristötavoitteiden yhteensovittaminen. Kalankasvatukseen parhaiten soveltuvien rannikkovesien tila on monissa vesimuodostumissa tyydyttävä tai heikko, ja ekologinen trendi usein negatiivinen. Keskeinen kysymys toiminnanharjoittajan kannalta on, millaisessa oikeudellisessa ympäristössä toimiala tulevaisuudessa operoi. Miten vesien- ja merenhoidon ympäristötavoitteet vaikuttavat tulevaisuudessa toimialan kehitykseen?

Merituulivoimassa on suuri potentiaali uusiutuvan energian tuottamiselle, vaikka se ei ole – ainakaan vielä – kilpailukykyistä. Merituulivoiman investointikustannukset ovat merkittävät eikä se siksi pysty kilpailemaan maatuulivoiman kanssa. Merituulivoiman käyttöönottoa hidastaa myös se, ettei merenpohjan luonnonoloja tunneta hyvin ja vaikutusten arvioiminen on kallista. Miten sääntelyä voidaan kehittää merituulivoiman käyttöönoton edistämiseksi vai tuoko markkinat ratkaisun ilman sääntelyä?

Typpi- ja fosforijakeiksi sekä vedeksi fraktioituna lannan ravinteita voidaan helpommin käyttää siellä, missä niitä tarvitaan. Samalla voidaan ottaa lannan sisältämä energia talteen esimerkiksi biokaasuna. Miten sääntelyllä ja muilla ohjauskeinoilla asiaa voidaan edistää?

Toivotamme erityisen tervetulleiksi kaikki erityisesti edellä mainittujen sinisen talouden alueiden parissa työskentelevät asiantuntijat, viranomaiset sekä muut sidosryhmät. Ilmoittaudu mukaan keskustelemaan tämän linkin kautta. 

 

Alustava ohjelma

8.30 Aamukahvi
9.00 Tervetuloa ja päivän tavoite
9.10 Kestävä sininen talous, löydöksiä, Markku Ollikainen, Helsingin Yliopisto
9.30 Vesiviljely, Niko Soininen, Helsingin yliopisto
9.45 Merituulivoima, Jukka Similä, Lapin yliopisto
10.00 Lannan ravinnekierrätys, Antti Belinskij, Itä-Suomen yliopisto
Tauko
10.15 Ryhmätyöskentely eri teemojen parissa
11.45 Yhteinen keskustelu ja loppusanat, Kirsi-Marja Lonkila, Demos Helsinki
12.30 Tilaisuus päättyy

 

Lämpimästi tervetuloa mukaan!

Lisätietoja tapahtumasta liisa.kolehmainen@demoshelsinki.fi

Katso kaikki viimeaikaiset blogikirjoitukset, podcastit ja tweetit

Lisää aiheesta

Kuva: Aaron Burden

3. Vimpan päälle – Miltä näyttää vaelluskalojen nykytila ja tulevaisuus?

Tässä jaksossa keskustelemme vaelluskalojen nykytilasta ja tulevaisuudesta. Miksi vaelluskalat ovat olleet juuri nyt vahvasti esillä? Miten vaelluskalakantoja voitaisiin parantaa?

Kuuntele

Kuva: Will Swann

Aamiaistilaisuudessa esiteltiin Varsinais-Suomen murrosareenan tuloksia

Tilaisuudessa kerrottiin työhön osallistuneiden asiantuntijoiden ja tutkijoiden näkemys siitä, miten kalasta ja maatalouden sivuvirroista saadaan lisäarvoa Varsinais-Suomessa ympäristön tilaa vaarantamatta.

Lue lisää

Kuva: Vesa Kuusala/YHA:n kuvapankki

Raportti: Lisäarvoa kalasta ja maatalouden sivuvirroista Varsinais-Suomessa – Sinisen biotalouden murrosareenan tulokset

Raportti kestävän vesiin liittyvän biotalouden edistämiseksi Varsinais-Suomessa julkaistu!

Lue lisää