Suositukset

22.03.2021

Uudet politiikkasuositukset auttavat kehittämään kestävää kalanviljelyä Itämerellä

Suomen vesien tilaa heikentäviä lähteitä on useita. Yksi niistä on kalanviljelystä johtuva ravinnekuormitus. BlueAdapt-hankkeen tutkijat ovat laatineet kestävään kalanviljelyyn tähtäävät politiikkasuositukset, joiden julkistamistilaisuus järjestettiin tänään, maailman vesipäivänä 22.3.2021.

Politiikkasuositukset tarjoavat BlueAdapt-tutkimushankkeessa tuotettua uutta tutkimustietoa tueksi päätöksentekijöille, jotta sitä voidaan hyödyntää esimerkiksi lainvalmistelussa. Kalanviljely on tärkeä elinkeino, joten valtiovalta pyrkii edistämään sitä yhdessä vesien- ja merenhoidon ekologisten tilatavoitteiden kanssa. Siksi elinkeinonharjoittajien toiminnan edellytyksiä, ruoan tuotannon kestävyyttä ja Itämeren tiukkoja ekologisia reunaehtoja pitäisi pystyä tarkastelemaan rinnan.

“Jos vesiviljelylle halutaan yhteiskunnallisesti hyväksyttäviä tulevaisuudennäkymiä, on alan oltava aktiivisesti osa ratkaisua vaikeaan ravinnepäästöjen hallinnan haasteeseen. Uskon suosituksen tarjoavan hyviä lähtökohtia jatkokeskusteluille konkreettisista toimista niin alan kehityksessä kuin sääntelyssäkin”, tutkija Jani Lukkarinen Suomen ympäristökeskuksesta sanoo.

Politiikkasuositukset pohjautuvat monitieteelliseen yhteistyöhön, johon on osallistunut tutkijoita Suomen ympäristökeskuksesta, Helsingin yliopistosta, Lapin yliopistosta ja Itä-Suomen yliopistosta.

“Kalanviljelyn ohjaukseen liittyy paljon ekologisia, taloudellisia, sosiaalisia ja oikeudellisia kysymyksiä. Tämän vuoksi on ollut erittäin arvokasta tehdä pitkäkestoista yhteistyötä yli tieteenalarajojen BlueAdapt-hankkeen puitteissa”, toteaa Itä-Suomen yliopiston ympäristöoikeuden professori Niko Soininen.

Kalanviljelyn kasvutavoitteiden ja rannikkovesien hyvän tilan yhteensovittaminen on haasteellista. Sitä voidaan kuitenkin edistää esimerkiksi kehittämällä ja hyödyntämällä kiertovesilaitoksia kalankasvatuksessa, estämällä veden tilan heikkeneminen ravinnepäästökompensaatiolla sekä siirtämällä kalanviljelyn painopiste avomerelle.

Uusissa suosituksissa todetaan, että tulevaisuuden ratkaisuissa on huomioitava toimien ekologiset, taloudelliset ja sosiaaliset vaikutukset. Sen lisäksi kehittämisvaihtoehdot on arvioitava oikeudellisesti.

“Politiikkasuositukset ovat tärkeä askel kohti kestävämpää ja menestyvämpää kalanviljelyä, tinkimättä ekologisista tavoitteista. Tuotantoteknologioita, vesien- ja merenhoidon ekologista ja yhteiskunnallista tietopohjaa, ympäristölainsäädäntöä ja ohjauskeinoja on kuitenkin edelleen kehitettävä tutkimuksen, koulutuksen ja yhteistoiminnallisten prosessien avulla”, BlueAdapt-hankkeen koordinaattori, Suomen ympäristökeskuksen johtava tutkija Olli Malve summaa.

Lue uudet politiikkasuositukset täältä.

 

Katso kaikki viimeaikaiset blogikirjoitukset, podcastit ja tweetit

Lisää aiheesta

Kuva: James Sutton / Unsplash

8. Ruuan tulevaisuus: Soluviljely ja lihatuotannon korvaaminen

Ensimmäinen laboratoriossa kasvatettu hampurilaispihvi tuotettiin vuonna 2013. Viimeistään siitä lähtien ...

Kuuntele

Kuva: Artiom Vallat / Unsplash

7. Algae Development – A policy perspective

Algae is an extremely important and current topic due to ...

Kuuntele

Kuva: Jeremy Bishop / Unsplash

6. Vesipuitedirektiivi – Kohti vesien hyvää tilaa

Vuonna 2000 voimaan tullut kunnianhimoinen vesipuitedirektiivi (2000/60/EY) on merkittävä vesien ...

Kuuntele