Suositukset

22.03.2021

Uudet politiikkasuositukset auttavat kehittämään kestävää kalanviljelyä Itämerellä

Suomen vesien tilaa heikentäviä lähteitä on useita. Yksi niistä on kalanviljelystä johtuva ravinnekuormitus. BlueAdapt-hankkeen tutkijat ovat laatineet kestävään kalanviljelyyn tähtäävät politiikkasuositukset, joiden julkistamistilaisuus järjestettiin tänään, maailman vesipäivänä 22.3.2021.

Politiikkasuositukset tarjoavat BlueAdapt-tutkimushankkeessa tuotettua uutta tutkimustietoa tueksi päätöksentekijöille, jotta sitä voidaan hyödyntää esimerkiksi lainvalmistelussa. Kalanviljely on tärkeä elinkeino, joten valtiovalta pyrkii edistämään sitä yhdessä vesien- ja merenhoidon ekologisten tilatavoitteiden kanssa. Siksi elinkeinonharjoittajien toiminnan edellytyksiä, ruoan tuotannon kestävyyttä ja Itämeren tiukkoja ekologisia reunaehtoja pitäisi pystyä tarkastelemaan rinnan.

“Jos vesiviljelylle halutaan yhteiskunnallisesti hyväksyttäviä tulevaisuudennäkymiä, on alan oltava aktiivisesti osa ratkaisua vaikeaan ravinnepäästöjen hallinnan haasteeseen. Uskon suosituksen tarjoavan hyviä lähtökohtia jatkokeskusteluille konkreettisista toimista niin alan kehityksessä kuin sääntelyssäkin”, tutkija Jani Lukkarinen Suomen ympäristökeskuksesta sanoo.

Politiikkasuositukset pohjautuvat monitieteelliseen yhteistyöhön, johon on osallistunut tutkijoita Suomen ympäristökeskuksesta, Helsingin yliopistosta, Lapin yliopistosta ja Itä-Suomen yliopistosta.

“Kalanviljelyn ohjaukseen liittyy paljon ekologisia, taloudellisia, sosiaalisia ja oikeudellisia kysymyksiä. Tämän vuoksi on ollut erittäin arvokasta tehdä pitkäkestoista yhteistyötä yli tieteenalarajojen BlueAdapt-hankkeen puitteissa”, toteaa Itä-Suomen yliopiston ympäristöoikeuden professori Niko Soininen.

Kalanviljelyn kasvutavoitteiden ja rannikkovesien hyvän tilan yhteensovittaminen on haasteellista. Sitä voidaan kuitenkin edistää esimerkiksi kehittämällä ja hyödyntämällä kiertovesilaitoksia kalankasvatuksessa, estämällä veden tilan heikkeneminen ravinnepäästökompensaatiolla sekä siirtämällä kalanviljelyn painopiste avomerelle.

Uusissa suosituksissa todetaan, että tulevaisuuden ratkaisuissa on huomioitava toimien ekologiset, taloudelliset ja sosiaaliset vaikutukset. Sen lisäksi kehittämisvaihtoehdot on arvioitava oikeudellisesti.

“Politiikkasuositukset ovat tärkeä askel kohti kestävämpää ja menestyvämpää kalanviljelyä, tinkimättä ekologisista tavoitteista. Tuotantoteknologioita, vesien- ja merenhoidon ekologista ja yhteiskunnallista tietopohjaa, ympäristölainsäädäntöä ja ohjauskeinoja on kuitenkin edelleen kehitettävä tutkimuksen, koulutuksen ja yhteistoiminnallisten prosessien avulla”, BlueAdapt-hankkeen koordinaattori, Suomen ympäristökeskuksen johtava tutkija Olli Malve summaa.

Lue uudet politiikkasuositukset täältä.

 

Katso kaikki viimeaikaiset blogikirjoitukset, podcastit ja tweetit

Lisää aiheesta

Tervetuloa BlueAdapt-loppuseminaariin 5.-6.10.2023!

Juhlistamme monivuotisen hankkeemme päätöstä kaksipäiväisellä seminaarilla. Ensimmäinen päivä avaa tieteellisiä ...

Lue lisää

Policy brief: Sinisen siirtymän politiikka kestävyysmurroksessa

BlueAdaptin uusi politiikkasuositus “Sinisen siirtymän politiikka kestävyysmurroksessa” on julkaistu. Politiikkasuositus ...

Lue lisää

Suomi muutoksessa – ratkaisuja ympäristön ja yhteiskunnan sopeutumiseen

STN-ohjelma “Sopeutuminen kestävän kasvun edellytyksenä” (ADAPT) on kehittänyt vuosina 2018-2023 ratkaisuja, ...

Lue lisää