Blogi

17.05.2018

Sopeutuva huippumalli haussa!

Mallinnus antaa luonnontieteellistä pohjaa sopeutuvaa hallintaa edellyttävälle siniselle kasvulle”, kirjoittaa tutkija Niina Kotamäki Suomen ympäristökeskuksesta

Olisipa olemassa kristallipallo, jonka avulla voisimme ennustaa vesiekosysteemeissä tapahtuvia muutoksia ja varautua jo ennakolta uhkaaviin luonnonkatastrofeihin. Tietäisimme aukottomasti, miten ihmisen toiminta tulee vaikuttamaan vesistöjen hyvinvointiin ja voisimme helposti säännellä yhteiskunnallisia prosesseja tavoilla, jotka samanaikaisesti turvaisivat taloudellisen kasvun ja vesistöjen hyvän tilan. Mutta eipä meillä ole kristallipalloja tai ennustajaeukkoja, vaan on vain hyvin monimutkaisesti ja ennalta arvaamattomasti toimiva luonto ja sen toimintaan yhtä monimutkaisesti ja arvaamattomasti vaikuttavat luontokappaleet, eli me ihmiset.

Onneksi ihmisen toiminnan vaikutusten arviointiin ja päätöksenteon tueksi on olemassa erilaisia matemaattisia ja tilastollisia yksinkertaistuksia luonnosta, eli malleja. Vaikka mallit ovat aina yksinkertaistuksia ja sisältävät epävarmuuksia, ne ovat kuitenkin hyvä keino ennustaa erilaisia tulevaisuuden skenaarioita ja ennakoida ympäristönmuutoksia. Muun muassa hydrologisilla, fysikaalisilla, biogeokemiallisilla, ekologisilla ja ilmastomalleilla voidaan mallintaa eri vaiheita, jotka vaikuttavat vesistöjen tilaan ja ekosysteemien monimuotoisuuteen. Mallien avulla voidaan myös arvioida vesistöjen palautumiskykyä.

Meillä on BlueAdapt-hankkeessa käytössämme melkoinen arsenaali eri tarkoituksiin sopivia luonnontieteellisiä malleja. Tavoitteena on näiden mallien kytkeminen toisiinsa ja edelleen kehittäminen. Mallien tulisi entistä paremmin huomioida ekosysteemien erityispiirteitä sekä pystyä päivittymään ja tarkentumaan sitä mukaa, kun uusia havaintoja ja uutta tietoa saadaan. Sopeutuvan hallinnan mallien tulisi siis myös itsessään olla sopeutuvia. Lisäksi mallien tulisi pystyä huomioimaan entistä paremmin epävarmuudet, jotka väistämättä liittyvät luonnon ja ihmisen toiminnan ennustamiseen. Erityisen tärkeää on, että mallinnuksesta saatavaa tietoa voidaan käyttää, ja ennen kaikkea myös tullaan käyttämään, sinisen kasvun edellyttämää sopeutuvan hallinnan ohjaamiseen.

Niina Kotamäki

Kirjoittaja on vesienhoidon suunnitteluun liittyvien mallinnus- ja arviointityökalujen kehittämisen sekä ympäristöseuranta-aineistojen tilastollinen mallintamisen asiantuntija, joka toimii tutkijana BlueAdapt-hankkeen työpaketissa ”Ihmisen toiminnan aiheuttamat paineet ja vaikutukset vesistöihin”

Katso kaikki viimeaikaiset blogikirjoitukset, podcastit ja tweetit

Lisää aiheesta

Kuva: Vesa Kuusala/YHA:n kuvapankki

Raportti: Lisäarvoa kalasta ja maatalouden sivuvirroista Varsinais-Suomessa – Sinisen biotalouden murrosareenan tulokset

Raportti kestävän vesiin liittyvän biotalouden edistämiseksi Varsinais-Suomessa julkaistu!

Lue lisää

Kuva: Carlos Grury

Multidisciplinary research exploring solutions to combine blue growth and healthy waters

BlueAdapt aims at demonstrating the options and pathways towards the ...

Lue lisää

Aamiaistilaisuus 4.9.: Lisää liiketoimintaa kalan ja maatalouden sivutuotteiden kestävästä hyödyntämisestä Varsinais-Suomessa

Katso tästä tilaisuuden kalvot: Kalvot: Lisäarvoa kalasta ja maatalouden sivuvirroista Varsinais-Suomessa​ ...

Lue lisää