Blogit

23.08.2018

Sinisen biotalouden murrosareena kokoaa yhteen asiantuntijoita Pohjois-Savossa

Tärkeä osa BlueAdaptissa tehtävää tutkimusta on murrosareenat, jossa kootaan yhteen alueellisia biotaloustoimijoita. Ensimmäinen Pohjois-Savon biotaloustoimijat yhteen kokoava murrosareena järjestetään Kuopiossa 24.8. 

Suomeen tuodaan vuosittain yli 65 miljoonaa tonnia kalaa ulkomailta. Vaikka kuluttajan lautaselle päätyy aiempaa enemmän kalaa, on kotimaisen kalan osuus kulutuksesta laskenut merkittävästi. Ongelmana ovat ennen kaikkea arvoketjujen pullokaulat sekä puutteet kotimaisen kalan tuotteistamisessa. Hallitulla kalastuksen lisäämisellä voi tutkitusti olla myönteisiä vaikutuksia vesistöjen tilaan. Vesiviljelyssä uudet suljetun kierron kasvatusmenetelmät tarjoavat runsaasti mahdollisuuksia.

Maatalouden typpi- ja fosforikuormitus rehevöittää sisävesiä ja Itämerta. Kotieläinten lannan prosessointiin on viime vuosina etsitty uusia ratkaisuja, jotka helpottavat lannan käyttöä kierrätyslannoitteena. Kierrätyksellä voidaan vähentää riippuvuutta teollisista lannoitteista, parantaa maan kasvukuntoa sekä vähentää painetta lannan liikalevitykseen. Teknologioiden käyttöönotto on kuitenkin ollut toivottua hitaampaa.

Kotimaisen kalan käytön edistäminen ja ravinnekierrätys ovat esimerkkejä kysymyksistä, joiden kohdalla tarvitaan systeemitason muutosta tai murrosta. Syksyn 2018 aikana kokoontuu Kuopiossa viidestätoista asiantuntijasta koostuva Sinisen talouden murrosareena tuottaa keinoja murroksen aikaansaamiseksi. Areenan työpajoissa luodaan muutospolkuja ja tunnistetaan toimenpiteitä, joiden avulla voidaan tuottaa edellytyksiä uudelle, kestävälle liiketoiminnalle. Prosessissa muodostetaan kokonaiskuva liiketoiminnan uusiutumispaineista ja -mahdollisuuksista sekä uusien kokeilujen tarpeista Pohjois-Savossa. Areenan aloitustapaaminen järjestetään Kuopiossa 24.8.

Murrosareena on menetelmä, jossa tuotetaan yhteisesti tunnistettuihin tavoitteisiin johtavia muutospolkuja ja jäsennetään niihin liittyviä vastuusuhteita. Työskentelyssä pyritään myös aktiivisesti haastamaan vallitsevia oletuksia. Menetelmää on sovellettu aiemmin Smart Energy Transitions -hankkeen toteuttamassa kansallisen energiamurroksen tarkastelussa.

BlueAdapt-hanke etsii yhteiskunnallisia ratkaisuja, jotka turvaavat sekä vesiekosysteemien että taloudellisten ja sosiaalisten järjestelmien kestävyyden. Pohjois-Savon murrosareenan toteutetaan yhdessä Savonia-ammattikorkeakoulun ja Aalto-yliopiston INUSE-tutkimusryhmän kanssa.

Lisätietoja:

Tutkimuspäällikkö Harri Auvinen
Savonia-ammattikorkeakoulu / Bio- ja kiertotalouden painoala
P. 044 7856923 etunimi.sukunimi@savonia.fi

Erikoistutkija Helena Valve
Suomen ympäristökeskus / BlueAdapt -hanke
P. 0295 251723 etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Katso kaikki viimeaikaiset blogikirjoitukset, podcastit ja tweetit

Lisää aiheesta

BlueAdapt-katsaus: Kestävää sinistä kasvua merituulivoimasta

Uusi BlueAdapt-katsaus “Kestävää sinistä kasvua merituulivoimasta – visio vuodelle 2035 ...

Lue lisää

Kuva: Jeremy Bishop / Unsplash

10. Sinisen siirtymän politiikka kestävyysmurroksessa

BlueAdapt-podcastsarjan viimeinen jakso käsittelee hankkeessa tehtyä TRAGORA-tutkimussynteesiä: millaista on sinisen ...

Kuuntele

Kiitos BlueAdapt-loppuseminaarista 5.-6.10.2023!

Juhlistimme monivuotisen hankkeemme päätöstä kaksipäiväisellä seminaarilla 5.-6.10!  Tieteellisen seminaaripäivän ohjelma: ...

Lue lisää