Blogi

23.08.2018

Sinisen biotalouden murrosareena kokoaa yhteen asiantuntijoita Pohjois-Savossa

Tärkeä osa BlueAdaptissa tehtävää tutkimusta on murrosareenat, jossa kootaan yhteen alueellisia biotaloustoimijoita. Ensimmäinen Pohjois-Savon biotaloustoimijat yhteen kokoava murrosareena järjestetään Kuopiossa 24.8. 

Suomeen tuodaan vuosittain yli 65 miljoonaa tonnia kalaa ulkomailta. Vaikka kuluttajan lautaselle päätyy aiempaa enemmän kalaa, on kotimaisen kalan osuus kulutuksesta laskenut merkittävästi. Ongelmana ovat ennen kaikkea arvoketjujen pullokaulat sekä puutteet kotimaisen kalan tuotteistamisessa. Hallitulla kalastuksen lisäämisellä voi tutkitusti olla myönteisiä vaikutuksia vesistöjen tilaan. Vesiviljelyssä uudet suljetun kierron kasvatusmenetelmät tarjoavat runsaasti mahdollisuuksia.

Maatalouden typpi- ja fosforikuormitus rehevöittää sisävesiä ja Itämerta. Kotieläinten lannan prosessointiin on viime vuosina etsitty uusia ratkaisuja, jotka helpottavat lannan käyttöä kierrätyslannoitteena. Kierrätyksellä voidaan vähentää riippuvuutta teollisista lannoitteista, parantaa maan kasvukuntoa sekä vähentää painetta lannan liikalevitykseen. Teknologioiden käyttöönotto on kuitenkin ollut toivottua hitaampaa.

Kotimaisen kalan käytön edistäminen ja ravinnekierrätys ovat esimerkkejä kysymyksistä, joiden kohdalla tarvitaan systeemitason muutosta tai murrosta. Syksyn 2018 aikana kokoontuu Kuopiossa viidestätoista asiantuntijasta koostuva Sinisen talouden murrosareena tuottaa keinoja murroksen aikaansaamiseksi. Areenan työpajoissa luodaan muutospolkuja ja tunnistetaan toimenpiteitä, joiden avulla voidaan tuottaa edellytyksiä uudelle, kestävälle liiketoiminnalle. Prosessissa muodostetaan kokonaiskuva liiketoiminnan uusiutumispaineista ja -mahdollisuuksista sekä uusien kokeilujen tarpeista Pohjois-Savossa. Areenan aloitustapaaminen järjestetään Kuopiossa 24.8.

Murrosareena on menetelmä, jossa tuotetaan yhteisesti tunnistettuihin tavoitteisiin johtavia muutospolkuja ja jäsennetään niihin liittyviä vastuusuhteita. Työskentelyssä pyritään myös aktiivisesti haastamaan vallitsevia oletuksia. Menetelmää on sovellettu aiemmin Smart Energy Transitions -hankkeen toteuttamassa kansallisen energiamurroksen tarkastelussa.

BlueAdapt-hanke etsii yhteiskunnallisia ratkaisuja, jotka turvaavat sekä vesiekosysteemien että taloudellisten ja sosiaalisten järjestelmien kestävyyden. Pohjois-Savon murrosareenan toteutetaan yhdessä Savonia-ammattikorkeakoulun ja Aalto-yliopiston INUSE-tutkimusryhmän kanssa.

Lisätietoja:

Tutkimuspäällikkö Harri Auvinen
Savonia-ammattikorkeakoulu / Bio- ja kiertotalouden painoala
P. 044 7856923 etunimi.sukunimi@savonia.fi

Erikoistutkija Helena Valve
Suomen ympäristökeskus / BlueAdapt -hanke
P. 0295 251723 etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Katso kaikki viimeaikaiset blogikirjoitukset, podcastit ja tweetit

Lisää aiheesta

Kuva: Tim Marshall/Unsplash

Vaelluskalojen tukalaan tilanteeseen etsitään ratkaisua ekologisesta kompensaatiosta – millä ehdoin se voisi toimia?

Parhaimmillaan vaelluskaloihin liittyvä ekologinen kompensaatio on kuin kolmella jalalla seisova ...

Lue lisää

Kuva: Anders Wideskott

Työpaja 24.5.: Pääkaupunkiseudun matkailu 2100 – kasvavan matkailualan tulevaisuuspolut

Työpajassa katsomme kauas Helsingin seudun matkailun tulevaisuuteen: Kuka, miten ja miksi matkustaa pääkaupunkiseudulle 2100-luvulla? Miten esimerkiksi ilmastonmuutos vaikuttaa Helsingin seudun luontoon ja yhteiskuntaan? Miten nämä muutokset yhdessä heijastuvat matkailuun?

Lue lisää

Kannattavuus hyvällä tolalla, mutta politiikkaa ontuu – suhdannebarometrikysely sinisen talouden toimijoille

Me kysyimme sinisen biotalouden toimijoiden näkemyksiä talouden, ympäristön ja sinisen talouden politiikan suhteen. Vastauksista piirtyy uskoa tulevaisuuteen, epäluottamusta harjoitettuun ympäristö- ja luonnonvarapolitiikkaan sekä tutkimuksen ja innovaatioiden tärkeys. Tulokset perustuvat 150 kalatalouden, energiantuotannon ja matkailualan yritysten vastauksiin.

Lue lisää