Saavutettavuusseloste

Laadittu 17.09.2020

Tarkistettu viimeksi 22.10.2020

Tämä seloste koskee Suomen ympäristökeskuksen SYKE vastuulla olevaa ja Demos Helsingin ylläpitämää BlueAdapt.fi-sivustoa, jonka tekniikasta vastaa Agenda Helsinki.

Sivustoon sovelletaan lakia digitaalisten palvelujen tarjoamisesta.

Saavutettavuuden tilanne tällä hetkellä

Olemme arvioineet BlueAdapt-hankkeen viestintä ja vuorovaikutus -työryhmässä sivuston WCAG 2.1 AA-tason saavutettavuusvaatimusten näkökulmasta. Sivusto täyttää saavutettavuusvaatimukset osittain.

Olemme korjanneet lokakuussa 2020 muutamia puutteellisia kohtia kuten värien kontrastia, kuvien tekstivastineita ja linkkien selkokielisyyttä.

On mahdollista, että osaa sivuston toiminnoista ei saada saavutettavuusvaatimusten mukaisiksi ilman merkittäviä muutostöitä ja kustannuksia.

Ottaen huomioon BlueAdapt-hankkeen määräaikaisuuden (kolme vuotta) sekä hankkeen rajalliset resurssit olemme arvioineet, että kaikkien saavutettavuusvaatimusten noudattaminen aiheuttaa tällä hetkellä BlueAdapt-hankkeelle kohtuuttoman rasitteen.

Seuraavat toiminnot eivät ole saavutettavuusvaatimusten mukaisia, sillä emme ole saavutettavuustyön laajuuden takia pystyneet ainakaan vielä noudattamaan saavutettavuusvaatimuksia täysimääräisesti:

– infograafit

Seuraavat toiminnot eivät ole saavutettavia, sillä saavutettavuuslainsäädäntöä ei sovelleta niihin:

– ennen 23.9.2020 julkaistut podcastit ja video 7.5.2019 ja seminaarin 25-26.9.2018 taltioinnit: seminaari ja yleisöluento

– kolmannen osapuolen sisältö, jota SYKE ei rahoita tai kehitä ja valvo

Kiinnitämme vastedes tarkempaa huomiota mainittuihin epäkohtiin. Laittaessamme uusia sisältöjä sivustolle, pyrimme tekemään niistä saavutettavia.

Yhteystiedot ja palautteen antaminen sivuston saavutettavuudesta

Mikäli haluat sivuston ei-saavutettavassa muodossa olevia tietoja tai palveluja vaihtoehtoisella tavalla, voit lähettää meille sähköpostia osoitteeseen saavutettavuus@ymparisto.fi.

Suomen ympäristökeskus SYKE

Latokartanonkaari 11

00790 Helsinki

Puh. 0295 252 001

SYKEssä saavutettavuusasioita ja -palautteita käsittelevät pääasiassa hallinto- ja viestintäpalvelut. Sinulla on oikeus antaa sivustomme saavutettavuudesta meille palautetta. Olemme erittäin kiitollisia kaikista kommenteista, kysymyksistä sekä parannusehdotuksista, sillä haluamme tehdä palveluistamme mahdollisimman saavutettavia. Saavutettavuusasioissa voit olla meihin yhteydessä lähettämällä sähköpostia osoitteeseen saavutettavuus@ymparisto.fi.

Sinulla on myös oikeus tehdä sivustomme saavutettavuudesta selvityspyyntö tai saavutettavuuskantelu valvontaviranomaiselle, jos saat meiltä epätyydyttävän vastauksen yhteydenottoosi. Lisätietoa ja ohjeet löydät valvontaviranomaisen ylläpitämältä sivustolta www.saavutettavuusvaatimukset.fi.