Uutiset

11.03.2019

Raportti: Kohti kestävän sinisen biotalouden murrosta Pohjois-Savossa – Murrospolut ja tarvittavat toimenpiteet

Lue koko raportti:
Kohti kestävän sinisen biotalouden murrosta Pohjois-Savossa: Murrospolut ja tarvittavat toimenpiteet

Tiedote 11.3.2019
Suomen ympäristökeskus ja Savonia-ammattikorkeakoulu tiedottavat

Pohjois-Savossa halutaan edistää kestävää vesiin liittyvää biotaloutta kehittämällä kalataloutta, luontomatkailua, lannan hyödyntämistä ravinteena ja energiana sekä vesi- ja ympäristöosaamisen vaikuttavuutta. Näihin tuloksiin päädyttiin BlueAdapt-hankkeen sinisen liiketoiminnan murrosta käsitelleissä työpajoissa, joihin osallistui joukko paikallisia toimijoita ja asiantuntijoita. Tuloksia esitellään kaikille avoimessa julkistustilaisuudessa Kuopiossa 12.3.

Merkittävimmät mahdollisuudet vesiin liittyvän, sinisen biotalouden kehittämiseen löytyivät ravinnekierrätyksestä ja vahvan vesiasiantuntemuksen hyödyntämisestä. Näistä löytyy tukeva perusta uusien innovaatioiden ja liiketoiminnan kehittämiselle. Esimerkiksi naudanlantaa voidaan uusilla teknologioilla prosessoida tehokkaasti. Tämä avaa mahdollisuuden käyttää lantaa siten, että samaan aikaan voidaan edistää vesiensuojelua, maatalouden materiaali- ja energiatehokkuutta sekä pienentää ruuantuotannon hiilijalanjälkeä ja lisätä omavaraisuusastetta.

Kalatalouden kehittämismahdollisuudet liittyvät ammattikalastuksen edellytysten turvaamiseen ja kalanjalostuksen tukemiseen. Kalanjalostuksen ongelmia ja esteitä purkamalla voidaan taata järvikalan saatavuus kuluttajille ja samalla edistää alihyödynnettyjen kalakantojen käyttämistä. Myös vesistömatkailu hyötyy ainutlaatuisen järviluonnon tarjoamista mahdollisuuksista, jos kestävyyden vaatimukset otetaan vakavasti ja toimijoiden verkostoitumista tuetaan määrätietoisesti.

Monet ratkaisumallit ovat myös monistettavissa muualle Suomeen. Pohjois-Savosta voi tulla koko Suomen kestävän sinisen biotalouden suunnannäyttäjä.

”Pohjois-Savon vesistöt eli siniset resurssit ovat alihyödynnetty voimavara. Lisäksi vesiensuojeluun tarvitaan uutta pontta. Esimerkiksi ruuantuotantoa on uudistettava niin, että liiketoiminta tukee vesiensuojelua ja tuottaa siitä lisäarvoa,” kommentoi Suomen ympäristökeskuksen erikoistutkija Helena Valve.

 

Pohjois-Savon sinistä biotaloutta tukevat toiminepidesuositukset

 

Hankkeessa syntyi lisäksi biotalouden kehittymistä tukevia toimenpidesuosituksia, jotka auttavat välittömästi käynnistämään kehitystä haluttuun suuntaan. Kalataloudessa tarvitaan osakaskuntien yhdistämistä tukevia kokeiluja ja neuvontaa sekä tukijärjestelmien päivittämistä. Lisäksi ehdotetaan esimerkiksi maakunnallisen vesipaneelin perustamista, viljelijöiden biokaasuyhteistyön tukemisen jatkamista sekä siirtymää, jonka seurauksena julkinen joukko- ja palveluliikenne muuttuu biokaasukäyttöiseksi.

 

Työpajoissa käytettiin ensimmäistä kertaa murrosareena-menetelmää

 

BlueAdapt-hankkeen Pohjois-Savoa koskevat tulokset perustuivat työpajasarjaan, jossa kokeiltiin murrosareena-menetelmää, jota ei ole aikaisemmin käytetty alueellisten kysymysten tarkasteluun. Menetelmässä tuotetaan yhteisesti tunnistettuihin tavoitteisiin johtavia muutospolkuja ja jäsennetään niihin liittyviä vastuusuhteita.

 

Tervetuloa julkistamistilaisuuteen 12.3. klo 14-16.30

 

BlueAdapt-hankkeen julkistustilaisuus  “Kohti sinisen biotalouden murrosta Pohjois-Savossa” 12.3. klo 14-16.30 Hotelli Scandic Kuopiossa on avoin kaikille kiinnostuneille. Tilaisuudessa esitellään Pohjois-Savon työpajatyöskentelyn keskeiset tulokset sekä keskustellaan ehdotusten toteutuksesta.

Paikka: Hotelli Scandic Kuopio, Satamakatu 1

Ohjelma ja lisätietoa tapahtumasta

 

Lisätietoa

Erikoistutkija Helena Valve, Suomen ympäristökeskus SYKE
p. 0295 251 723, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Tutkimuspäällikkö Harri Auvinen, Savonia-ammattikorkeakoulu, p. 044 785 6923, etunimi.sukunimi@savonia.fi

Katso kaikki viimeaikaiset blogikirjoitukset, podcastit ja tweetit

Lisää aiheesta

BlueAdapt-katsaus: Kestävää sinistä kasvua merituulivoimasta

Uusi BlueAdapt-katsaus “Kestävää sinistä kasvua merituulivoimasta – visio vuodelle 2035 ...

Lue lisää

Kuva: Jeremy Bishop / Unsplash

10. Sinisen siirtymän politiikka kestävyysmurroksessa

BlueAdapt-podcastsarjan viimeinen jakso käsittelee hankkeessa tehtyä TRAGORA-tutkimussynteesiä: millaista on sinisen ...

Kuuntele

Kiitos BlueAdapt-loppuseminaarista 5.-6.10.2023!

Juhlistimme monivuotisen hankkeemme päätöstä kaksipäiväisellä seminaarilla 5.-6.10!  Tieteellisen seminaaripäivän ohjelma: ...

Lue lisää