Julkaisut

Täältä löydät BlueAdapt-hankkeessa tuotetut tieteelliset julkaisut ja policy briefit.

Julkaisut vuosittain

Ohjauskeinot - Sinisen kasvun taloudellinen tarkastelu

Kirjoittajat: Lötjönen, S., Temmes, E. & Ollikainen, M. American Journal of Agricultural Economics. Accepted for publication.

Dairy farm management when nutrient runoff and climate emissions count.

Mallinnus - Ihmisten toiminnan aiheuttamat paineet ja vaikutukset vesistöihin

Kirjoittajat: Wolf M Mooij, Dianneke van Wijk, Arthur HW Beusen, Robert J Brederveld , Manqi Chang, Marleen MP Cobben, Don L DeAngelis, Andrea S Downing, Pamela Green, Alena S Gsell, Inese Huttunen, Jan H Janse, Annette BG Janssen, Geerten M Hengeveld, Xiangzhen Kong, Lilith Kramer, Jan J Kuiper, Simon J Langan, Bart A Nolet, Rascha JM Nuijten, Maryna Strokal, Tineke A Troost, Anne A van Dam, Sven Teurlincx.

Modeling water quality in the Anthropocene: directions for the next-generation aquatic ecosystem models

Kirjoittajat: Annette BG Janssen, Jan H Janse, Arthur HW Beusen, Manqi Chang, John A Harrison, Inese Huttunen, Xiangzhen Kong, Jasmijn Rost, Sven Teurlincx, Tineke A Troost, Dianneke van Wijk, Wolf M Mooij,

How to model algal blooms in any lake on earth

Kirjoittajat: Kotamäki, N., Järvinen, M., Kauppila, P., Korpinen, S., Lensu, A., Malve, O., Mitikka, S., Silander, J. & Kettunen, J

A practical approach to improve statistical performance of surface water monitoring networks

Kirjoittajat: Sven Teurlincx, Dianneke van Wijk, Wolf M Mooij, Jan J Kuiper, Inese Huttunen, Robert J Brederveld, Manqi Chang, Jan H Janse, Ben Woodward, Fenjuan Hu and Annette BG Janssen.

A perspective on water quality in connected systems: modelling feedback between upstream and downstream transport and local ecological processes.

Kirjoittajat: Kiljunen, M., Peltonen, H., Lehtiniemi, M., Uusitalo, L., Sinisalo, T., Norkko, J., Kunnasranta, M., Torniainen, J., Rissanen, A.J., Karjalainen, J.

Benthic-pelagic coupling and trophic relationships in northern Baltic Sea food webs.

Kirjoittajat: Koski, V., Kotamäki, N., Hämäläinen, H., Meissnerd, K., Karvanena, J., Kärkkäinen, S.

The value of perfect and imperfect information in lake monitoring and management

Kokeilut ja innovaatiot - Sinisen talouden murros ja uudet liiketoimintamallit

Ohjauskeinot - Ympäristösääntelyn ja -politiikan sopeutuvuus

Kirjoittajat: Leino, Laura – Belinskij, Antti (2018) 'Vesienhoidollinen kompensaatio hankkeiden toteuttamisen edellytyksenä. Ympäristöpolitiikan ja -oikeuden vuosikirja XI, 117–167.

'Vesienhoidollinen kompensaatio hankkeiden toteuttamisen edellytyksenä.

Kirjoittajat: Belinskij, Antti (2018) 'Erittäin tärkeän yleisen edun edellytys EU:n ympäristöoikeudessa: Natura-alueen suojelusta ja vesienhoidon ympäristötavoitteista poikkeaminen uuden hankkeet takia'. Ympäristöjuridiikka 2–3/2018, 42–62.

Erittäin tärkeän yleisen edun edellytys EU:n ympäristöoikeudessa: Natura-alueen suojelusta ja vesienhoidon ympäristötavoitteista poikkeaminen uuden hankkeet takia

Kirjoittajat: Soininen, Niko – Belinskij, Antti – Vainikka, Anssi – Huuskonen, Hannu

‘Bringing Back Ecological Flows: Migratory Fish, Hydropower and Legal Maladaptivity in the Governance of Finnish Rivers

Kirjoittajat: Ahjond Garmestani, Robin K. Craig, Herman Kasper Gilissen, Jan McDonald, Niko Soininen, Willemijn J. van Doorn-Hoekveld and Helena F. M. W. van Rijswick

The Role of Social-Ecological Resilience in Coastal Zone Management: A Comparative Law Approach to Three Coastal Nations

Kirjoittajat: Belinski, Antti – Iho, Antti – Palonitty, Tiina – Soininen, Niko. Sustainability 2019, 11, 5364.

From Top–Down Regulation to Bottom–Up Solutions: Reconfiguring Governance of Agricultural Nutrient Loading to Waters.

Kirjoittajat: Miettinen, J., Ollikainen, M., Nieminen, M., & Valsta, L.

Cost function approach to water protection in forestry

Kirjoittajat: Helena Valve, Antti Belinskij, Samuli Pitzén, Jussi Kauppila

Eläinsuojan ympäristölupa vesiensuojelun ohjauskeinona – empiirinen vertailu kahdella alueella

Kirjoittajat: Barbara A. Cosens, J.B. Ruhl, Niko Soininen & Lance Gunderson

Designing Law to Enable Adaptive Governance of Modern Wicked Problems, 73 Vand. L. Rev. 1687 (2020)

Kirjoittajat: Antti Belinskij, Anna-Stiina Heiskanen, Harri Kuosa, Christine Laine, Jani Lukkarinen, Olli Malve, Markku Ollikainen, Jukka Similä, Niko Soininen

Kestävän kalanviljelyn mahdollisuudet