Blogit

29.08.2018

EU:n vesiensuojelu ohjaa kestävään kalankasvatukseen

”Suomen biotaloustavoitteiden ja EU:n kiristyneiden vesiensuojeluvaatimusten yhteensovittaminen edellyttää uusia oikeudellisia ratkaisuja”, kirjoittaa tutkimusprofessori Antti Belinskij Suomen ympäristökeskuksesta.

 

Hallituksen biotalousstrategia pyrkii edistämään kalankasvatusta

Suomen biotalousstrategian tavoitteena on siirtyä fossiilitaloudesta kohti vähähiilistä ja resurssitehokasta yhteiskuntaa sekä luoda talouskasvua ja uusia työpaikkoja.  Valtioneuvosto arvion mukaan muun muassa kalankasvatuksella, osana muuta biotaloutta, on runsaasti kasvumahdollisuuksia.  Kalankasvatus voi tarjota yhden kestävimmistä keinoista tuottaa eläinproteiinia ravinnoksi. Samalla on kuitenkin hallittava vesien ravinnekuormitus, sillä myös kalankasvatuksen perustana ja reunaehtona on vesien hyvä tila.

 

Weser-tuomio kiristää EU:n vesiensuojelua

Kalankasvatusta kehitettäessä on  noudatettava EU:n vesipuitedirektiiviä, joka asettaa Suomelle muiden jäsenmaiden ohella vaatimuksen vesien hyvästä tilasta ja tilan heikentymisen estämisestä. Rannikkovesistä, joihin kalankasvatuksen vaikutukset osaltaan kohdistuvat, hyvässä tai erinomaisessa tilassa on Suomessa vain neljännes.

EU-tuomioistuin linjasi  tunnetuksi tulleessa Weser-tuomiossa (C-461/13) vuonna 2015, että vesipuitedirektiivin tilatavoitteet ovat sitovia. Tuomioistuimen mukaan sellaiselle hankkeelle ei saa myöntää lupaa, joka voi heikentää vesien tilaa tai vaarantaa hyvän tilan saavuttamisen. Tilan heikentymistä on jo yhden laadullisen tekijän, joita ovat esimerkiksi levät ja pohjaeläimet, heikentyminen yhdellä luokalla. Suomessa vesien tilatavoitteet ovat heijastuneet esimerkiksi turvetuotannon, vesivoiman ja biotuotetehtaiden lupapäätöksiin. Ruotsissa Weser-tuomio on noussut esille myös kalankasvatuksen yhteydessä, sama on hyvin todennäköisesti edessä Suomessa. 

 

Tie eteenpäin

Suomen biotaloustavoitteiden ja EU:n kiristyneiden vesiensuojeluvaatimusten yhteensovittaminen edellyttää uusia oikeudellisia ratkaisuja. Suhteessa kalankasvatuksen ravinnekuormituksen hallintaan niitä voidaan hahmottaa kolmesta näkökulmasta: 1) laitoksen vaikutusten minimointi, 2) vaikutusten vesienhoidollinen kompensointi ja 3) kokonaisvaltainen vesienhoito.

Luvanvaraisten laitosten vaikutusten minimointi on perinteinen ja myös tulevaisuudessa tarvittava oikeudellinen ratkaisu. Kalankasvatuksessa se tarkoittaa esimerkiksi vaatimusta kalanrehun kulutuksen ja -koostumuksen optimoinnista. Myös kiertovesitekniikka ja avomerikasvatus voivat tarjota vaikutusten hallintaan teknisiä ratkaisuja.

Jos vaikutusten minimointi ei ole riittävää vesien tilatavoitteiden kannalta, tulisi vaikutukset pystyä neutralisoimaan valuma-alueella. Tämänkaltaisina vaikutusten vesienhoidollisen kompensoinnin keinoina ovat olleet esillä hoitokalastus ja Itämerirehun käyttö, jatkossa esimerkiksi maatalouden ravinnekuormituksen vähentäminen voisi tarjota mahdollisuuksia siihen. Tällä hetkellä oikeudellinen sääntely ei kuitenkaan kannusta vesienhoidollisiin kompensaatioihin.

Vesipuitedirektiivi ohjaa viime kädessä kokonaisvaltaiseen vesienhoitoon, kun Weser-tuomio käsitteli vain uuden hankkeen luvitusta. Vesienhoidon oikeudellisten ratkaisujen tulee myös  hillitä ei-luvanvaraista hajakuormitusta ja mahdollistaa vanhojen lupien muuttaminen. Oikeusvarmuus on keskeinen päämäärä, mutta oikeuden tulee myös pystyä sopeutumaan suhteessa vesien tilaan.

Postauksen keskustelua jatkavat Antti Belinskij, Irja Skytén ja Mikael Sokero BlueAdapt podcastin ensimmäisessä jaksossa “Kalankasvatus Suomessa, vesienhoidon ympäristötavoitteet ja Weser-tuomio” . Acastin lisäksi jakson voi kuunnella Apple Podcastista ja muista tavallisimmista podcast-sovelluksista. BlueAdapt-podcastin tulevissa jaksoissa tullaan esittelemään siniseen talouteen liittyviä teemoja hankkeen tutkijoiden ja kiinnostavien vieraiden kanssa.

Niko Soininen, Jukka Similä ja Antti Belinskij BlueAdapt -hankkesta kirjoittavat parhaillaan kansainvälistä artikkelia, jonka teemana on kalankasvatuksen mahdollisuudet nykysääntelyn valossa.

Katso kaikki viimeaikaiset blogikirjoitukset, podcastit ja tweetit

Lisää aiheesta

BlueAdapt-katsaus: Kestävää sinistä kasvua merituulivoimasta

Uusi BlueAdapt-katsaus “Kestävää sinistä kasvua merituulivoimasta – visio vuodelle 2035 ...

Lue lisää

Kuva: Jeremy Bishop / Unsplash

10. Sinisen siirtymän politiikka kestävyysmurroksessa

BlueAdapt-podcastsarjan viimeinen jakso käsittelee hankkeessa tehtyä TRAGORA-tutkimussynteesiä: millaista on sinisen ...

Kuuntele

Kiitos BlueAdapt-loppuseminaarista 5.-6.10.2023!

Juhlistimme monivuotisen hankkeemme päätöstä kaksipäiväisellä seminaarilla 5.-6.10!  Tieteellisen seminaaripäivän ohjelma: ...

Lue lisää