Events

16.10.2019

Työpaja: Sinisen talouden kestäviä tulevaisuuspolkuja hahmottelemassa

Perjantaina 1.11.2019 klo 9.00-12.30 (kahvitus 8.30)
Meeting Park Forum
Forum, Mannerheimintie 20 B, 00100 Helsinki
Marski 1 (6. kerros Lasikulman hissit)

Miten pääsen paikalle? Saapumisohje Meeting Park FORUM

BlueAdapt-hankkeessa tehdään monitieteistä ja ratkaisukeskeistä tutkimusta kestävän sinisen talouden kasvumahdollisuuksista. Vuosi sitten lokakuussa 2018 BlueAdapt järjesti sidosryhmätyöpajan sinisen talouden toimijoiden haasteiden tunnistamiseksi.

Tässä työpajassa esittelemme keskustelun syötteeksi mahdollisuuksia kasvulle ja kuviteltavissa olevia tulevaisuuspolkuja sinisen talouden kestävään kasvuun. Työpajassa käsittelemme kolmea tärkeäksi tunnistettua eri sinisen talouden teemaa ja pohdimme niiden tulevaisuuspolkuja ja ratkaisuja.

Kalankasvatuksen keskeisenä haasteena on sinisen kasvun sekä vesien- ja merenhoidon ympäristötavoitteiden yhteensovittaminen. Kalankasvatukseen parhaiten soveltuvien rannikkovesien tila on monissa vesimuodostumissa tyydyttävä tai heikko, ja ekologinen trendi usein negatiivinen. Keskeinen kysymys toiminnanharjoittajan kannalta on, millaisessa oikeudellisessa ympäristössä toimiala tulevaisuudessa operoi. Miten vesien- ja merenhoidon ympäristötavoitteet vaikuttavat tulevaisuudessa toimialan kehitykseen?

Merituulivoimassa on suuri potentiaali uusiutuvan energian tuottamiselle, vaikka se ei ole – ainakaan vielä – kilpailukykyistä. Merituulivoiman investointikustannukset ovat merkittävät eikä se siksi pysty kilpailemaan maatuulivoiman kanssa. Merituulivoiman käyttöönottoa hidastaa myös se, ettei merenpohjan luonnonoloja tunneta hyvin ja vaikutusten arvioiminen on kallista. Miten sääntelyä voidaan kehittää merituulivoiman käyttöönoton edistämiseksi vai tuoko markkinat ratkaisun ilman sääntelyä?

Typpi- ja fosforijakeiksi sekä vedeksi fraktioituna lannan ravinteita voidaan helpommin käyttää siellä, missä niitä tarvitaan. Samalla voidaan ottaa lannan sisältämä energia talteen esimerkiksi biokaasuna. Miten sääntelyllä ja muilla ohjauskeinoilla asiaa voidaan edistää?

Toivotamme erityisen tervetulleiksi kaikki erityisesti edellä mainittujen sinisen talouden alueiden parissa työskentelevät asiantuntijat, viranomaiset sekä muut sidosryhmät. Ilmoittaudu mukaan keskustelemaan tämän linkin kautta.

 

Alustava ohjelma

8.30 Aamukahvi
9.00 Tervetuloa ja päivän tavoite, Liisa Kolehmainen, Demos Helsinki
9.10 Kestävä sininen talous, löydöksiä, Markku Ollikainen, Helsingin Yliopisto
9.30 Vesiviljely, Niko Soininen, Helsingin yliopisto
9.45 Merituulivoima, Jukka Similä, Lapin yliopisto
10.00 Lannan ravinnekierrätys, Antti Belinskij, Itä-Suomen yliopisto / Suomen ympäristökeskus
Tauko
10.15 Ryhmätyöskentely eri teemojen parissa
11.45 Yhteinen keskustelu ja loppusanat, Turo Hjerppe, Suomen ympäristökeskus
12.30 Tilaisuus päättyy

 

Lämpimästi tervetuloa mukaan!

Lisätietoja tapahtumasta liisa.kolehmainen@demoshelsinki.fi

See the latest blog posts, podcasts and tweets

See more

Kuva: Valentin Antonucci

Webinar – The role of ecological indicators, models and scenarios in adaptive water governance – review of challenges and future directions

The recording of the webinar and the slides now available!

Read more

Three issues to highlight in the management of lake biodiversity and ecosystem services in the Anthropocene

Currently, inadequate monitoring data often results in uncertain predictions. To reduce such uncertainty, environmental managers should implement a framework incorporating adaptive management, inference and modelling of lake ecosystems, write Jani Heino and David Angeler

Read more

Ecosystem functioning: Why does it matter and how can we model it?

To understand ecological change also from an ecosystem functioning perspective, ...

Read more