Kuva: Vincent Guth

Sinisen talouden kehittäminen on kestävyyslaji – skenaariosta apua pitkän aikavälin suunnitteluun

Puhtaat ja elinvoimaiset vesistöt ovat reunaehto monille sinisen talouden toimialoille. …

Lue lisää

Kuva: Fredrik Ohlander

Murrosareenatyöskentely alkaa nyt myös Varsinais-Suomessa

Kotimaisen kalan käytön edistäminen ja ravinnekierrätys vaativat systeemitason muutosta tai …

Lue lisää

Kuva: Valentin Antonucci

Sopeutuva sääntely kestävän sinisen kasvun edellytyksenä

Nykyinen ympäristösääntely ei mahdollista ketterää siirtymistä kestävään ruoan ja energian …

Lue lisää

Kuva: Atte Grönlund

Murrosareenat sinisen talouden määrittelyn ja ohjaamisen välineenä

BlueAdaptin murrosareenoissa juurrutetaan uusia kestäviä toimintatapoja paikallisesti.

Lue lisää

Kuva: Jakub Kapusnak

EU:n vesiensuojelu ohjaa kestävään kalankasvatukseen

Antti Belinskij Suomen ympäristökeskuksesta kirjoittaa EU:n kiristyneiden vesiensuojeluvaatimusten ja Suomen biotaloustavoitteiden yhteensovittamisesta. Aiheesta myös podcast!

Lue lisää

Kuva: Michael Yero

Sinisen biotalouden murrosareena kokoaa yhteen asiantuntijoita Pohjois-Savossa

Tärkeä osa BlueAdaptissa tehtävää tutkimusta on murrosareenat, jossa kootaan yhteen …

Lue lisää

Kuva: Dmitry Pavlov

Sininen talous vai sininen biotalous?

Ajattelun siirtäminen sinisestä biotaloudesta siniseen talouteen laajentaa mahdollisuuksia”, kirjoittavat professori …

Lue lisää

Kuva: Markus Sirkka

Sopeutuva huippumalli haussa!

Mallinnus antaa luonnontieteellistä pohjaa sopeutuvaa hallintaa edellyttävälle siniselle kasvulle”, kirjoittaa …

Lue lisää

Kuva: Max Hermansson

Kohti kestävää sinistä taloutta muutosareenojen avulla

Varsinais-Suomessa ja Pohjois-Savossa kokeiltavat murrosareenat tuovat yhteen alueellisia toimijoita, edistävät …

Lue lisää
Katso kaikki viimeaikaiset blogikirjoitukset, podcastit ja tweetit