Blogi

26.09.2019

Aamiaistilaisuudessa esiteltiin Varsinais-Suomen murrosareenan tuloksia

” Yhteiskunnallinen murros vaatii rohkeaa panostusta uusien toimintatapojen kehittämiseksi. Keskeistä on etenkin murrosta ajavien vastuutahojen tunnistaminen ja vakuuttaminen.”, kirjoittaa BlueAdapt-hankkeen apulaistutkija Samuli Pitzén Suomen ympäristökeskuksesta.

Turun Tårget-ravintolassa oli keskiviikkona 4.9. tungosta, kun esittelimme Varsinais-Suomen sinisen biotalouden murrosareenan tuloksia. Tilaisuudessa kerrottiin työhön osallistuneiden asiantuntijoiden ja tutkijoiden näkemys siitä, miten kalasta ja maatalouden sivuvirroista saadaan lisäarvoa Varsinais-Suomessa ympäristön tilaa vaarantamatta.

Murrosareenaprosessin tarkoituksena oli avata vesiin liittyvien resurssien kestävään käyttöön liittyviä lukituksia maakunnassa. Keskeinen ajatus oli löytää keinoja kääntää hukatut resurssit lisäarvoa tuottavaksi liiketoiminnaksi. Yhdessä 18 asiantuntijan kanssa hankkeen tutkijat ja yhteistyökumppani Valonian asiantuntijat muotoilivat kevään aikana kolme murrospolkua, jotka edistävät sinistä biotaloutta maakunnassa. Murrospolkuihin voit tutustua tarkemmin julkaistussa raportissa.

Prosessian johtaneen Helena Valveen mukaan ruokavaliomuutosten ohella on huomioitava eläinproteiinin tuotannon kehittämismahdollisuudet ja -tarpeet. Lisäksi julkisen vallan on luotava edellytyksiä murroksen edellyttämille investoinneille ja ohjattava liiketoimintaa kestävään suuntaan.

Välittömiä muutostoimia ja vastuutahoja

Tilaisuuden yleisö otti murrosareenan tulokset kiitoksella vastaan. Turun kaupungin kehittämispäällikkö Risto Veivo totesi, että sen lisäksi, että aihe on kansallisesti relevantti, on murrosareenassa löydetty oikeat toimijat ja verkostot asian edistämiseksi. ”Monilta osin tarvitaan lisäselvityksiä, mutta nyt on aika tunnistaa ne toimet, joissa voidaan siirtyä konkretiaan”, hän jatkoi.

Tiukkaa keskustelua ja lisäselvityksiä

Aihe herätti keskustelua myös yleisössä. Oli selvää, että huoneessa ei vallinnut pelkästään yksimielisyys ehdotetuista toimenpiteistä. Tämä muistuttaa yhteiskunnallisten murrosten mutkikkaasta luonteesta. Ratkaisut ja etenemispolut ovat vääjäämättä kompromisseja eri intressien välillä.

Tilaisuudessa esitettiin esimerkiksi huolta maatalouden ravinnekierron edistymisestä. Tilanne Varsinais-Suomessa ei ole edistynyt toivotulla tavalla siinä, kuinka suuri osuus kotieläintalouskeskittymien lannasta muutetaan helpommin kuljetettaviksi lannoitevalmisteiksi sekä energiaksi. Valveen mukaan teknologia on nyt kuitenkin kypsää lannan kehittyneelle fraktioinnille, ja tarvitaan rohkeita avauksia ravinteiden kestävän käytön edistämiseksi.

Tilaisuuden lopuksi Varsinais-Suomen liiton erikoissuunnittelija Aleksis Klap kertoi, että työ asian parissa jatkuu esimerkiksi Varsinais-Suomen kumppanuusfoorumin Sinisen Kasvun verkoston kautta. Olennaisena hän piti etenkin monitasoista yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa niin alueella kuin kansallisesti. Keskeiset jatkotoimet on nyt tunnistettu ja ensimmäiset askeleet kohti pitkän aikavälin tavoitteita otettu.

Katso kaikki viimeaikaiset blogikirjoitukset, podcastit ja tweetit

Lisää aiheesta

Ilmastonmuutos haastaa EU:n vesipuitedirektiivin tavoitteiden saavuttamisen – pystyykö oikeus sopeutumaan?

Kestävyysmurros vaatii lainsäädännöltä sopeutuvuutta Luonnonvarojen hallintapolitiikalta ja sitä koskevalta oikeudelta ...

Lue lisää

Innovaatioita sinisen biotalouden marginaaleissa? Paikallisia näkökulmia kestävään luonnonvaratalouteen Suomessa ja Norjassa

Paikallisilla sinisen biotalouden opeilla voi olla annettavaa myös sinisen biotalouden ...

Lue lisää

Silakka lautasen reunalta keskelle – ratkaisut ovat monissa käsissä

Suomessa ponnistellaan kotimaisen kalan palauttamiseksi kuluttajien ostoskasseihin. Osana tätä tavoitetta ...

Lue lisää